Scroll Top
Str. Râului Nr. 30, 550137 Sibiu

Înscrieri

Criterii de admitere în clasa întâi

  • Școala Charlotte Dietrich va înscrie în clasa întâi în baza locurilor disponibile toți elevii și elevele, care au împlinit vârsta de șase ani până la data de 31 august a anului de școlarizare.
  • Copiii, care împlinesc vârsta de șase ani în perioada cuprinsă între 31 august și 31 decembrie, vor fi înscriși în clasa întâi doar în cazuri excepționale. În acest caz, cadrul didactic competent va evalua abilitățile copilului.
  • În cazul copiilor, în care limba germană nu este limba maternă, conducerea școlii va organiza împreună cu cadrul didactic corespunzător un interviu (la nevoie chiar mai multe). În urma evaluării cunoștințelor de limbă, conducerea școlii își rezervă dreptul de a aproba sau a respinge cererea de admitere a copilului.