Scroll Top
Str. Râului Nr. 30, 550137 Sibiu

Viziune

Noi vedem școala ca pe un loc de învățare și de viață, unde se pune accentul atât pe abilitățile de cooperare cât și pe punctele forte și necesitățile fiecărui individ în parte. Înțelegerea raporturilor din natură, tehnică și cultură și administrarea atentă a tuturor resurselor mediului înconjurător ne sunt foarte importante.

CONCEPT

Școala Charlotte Dietrich din Sibiu este un loc de întâlnire a mai multor culturi, în care copiii vorbitori de limbă germană din comunitatea evanghelică, copiii proveniți din spațiul vorbitor de limbă germană, care se stabilesc (inclusiv temporar) cu familiile lor la Sibiu, precum și copiii români sau de orice altă etnie, care stăpânesc limba germană, sunt ghidați în procesul lor individual de formare și învățare.

 Prioritatea noastră absolută constă în stimularea și îndrumarea individuală a fiecărui copil, precum și în educarea în spiritul autonomiei, toleranței, prezenței de spirit, gândirii critice și a unei constientizări mai pregnante a ceea ce înseamnă mediul înconjurător și protejarea acestuia.

Acest lucru este facilitat prin menținerea unui cadru intim și clar structurat al școlii, unde elevii, elevele, cadrele didactice și părinții interacționează la nivel personal, colaborează strâns în demersul lor comun de formulare a obiectivelor lor și de punere a acestora în practică, precum și de asumare a responsabilității pentru sine și pentru toate persoanele implicate.

Atât asistența și stimularea individuală cât și consultanța oferită părinților pot fi garantate prin numărul scăzut de 15 elevi într-o clasă (maxim 20 ca urmare a înscrierilor copiilor din străinătate în cursul anului școlar).Prin intermediul  unei atmosfere prietenoase de învățare și predare, copiii își dezvoltă plăcerea de a învăța și conștientizează că își pot atingele propriile obiective prin curiozitate, planificare, acțiune și o atitudine responsabilă.