Scroll Top
Str. Râului Nr. 30, 550137 Sibiu

Materii

(prescurtat OMC) este o materie integrată introdusă în anul școlar 2004/2005 în școlile primare din Landul Baden- Württemberg. Materia integrată sintetizează materiile simple de până acum, cum ar fi muzică, artă și confecții textile. Orientarea integrativă a acestei materii oferă elevelor și elevilor șansa de a-și pune în valoare talentele de inventatori, artiști, muzicieni, poeți, scriitori, exploratori, cercetători. Curiozitatea elevelor și a elevilor manifestată față de fenomenele naturii și de raporturile tehnice și bucuria prilejuită de creațiile artistice sunt puncte de plecare în procesul de predare.

Obiectul orelor constă în sensibilizarea elevelor și a elevilor față de conținutul matematic al situațiilor și fenomenelor de zi cu zi și în ghidarea spre soluționarea problemelor prin intermediul mijloacelor matematice.

Orele de limbă română se vor desfășura în două grupe începând cu clasa întâi. Pentru vorbitorii nativi cu predare în limba maternă, în conformitate cu programa curiculară românească; pentru vorbitorii nativi de alte limbi, limba română va fi predată ca limbă străină.

Cursurile de limbă germană sunt structurate în modulele de dezvoltare a vorbirii, cititului, scrisului și a simțului lingvistic, în timp ce aceste domenii de activitate nu vor fi predate izolat, ci vor fi percepute ca un întreg.

Obiectul orelor de limbă germană constă în intermedierea limbii ca mijloc primordial de relaționare interumană, de percepție, prelucrare și mediere a realităților lumii, de dezvoltare a lumilor imaginare și de a face accesibile și a putea pune în practică reflecțiile despre sine.

Cursurile de limbi străine din școala primară formează o bază decisivă pentru interacțiunea constructivă de pe tot parcursul vieții cu multilingvismul și conceptul de multiculturalitate atât pe teritoriul cât și în afara teritoriului propriei țări și Europei.

Orele vor avea loc de regulă în limba engleză și vor profita de interesul și bucuria copilului manifestate față de limbaj, comunicare și interacțiune, care vor fi puse în aplicare prin experimentare, acțiune și participare la discuții.

În școala primară se organizează cursuri de religie de cult evanghelic. La aceste ore pot participa și elevele și elevii, care nu aparțin de Biserica Evanghelică. În clasa întâi, această materie se va preda 2 ore pe săptămână. Nu se vor cere evaluări sau lucrări scrise.

Mișcarea și exprimarea sunt considerate piese de rezistență în sensul unei educații estetice. Orele de mișcare, joc și sport oferă copiilor ocazia de a face cunoștință singuri și în dialog cu mediul înconjurător cu potențialul de mișcare al propriului corp și de a-l dezvolta mai departe.

Să joci teatru contribuie mult la dezvoltarea personalității tale și îi ajută pe copii să se confrunte cu viața lor, cu dorințele și interesele lor. Li se oferă posibilitatea să creeze ceva în mod activ, în loc să consume doar pasiv. Prelucrarea comună a piesei de teatru creează oportunitatea de a te confrunta cu o cultură, cu un mediu de viață și cu experiențe diverse. În plus, teatrul și jocul de rol stimulează exprimarea verbală și nonverbală și duce la extinderea abilităților de comunicare.

MODEL DE ORAR    

 

ora 1 8:15 – 9:00
ora 2 9:05 – 9:50
pauză mic dejun 9:50-10:15
ora 3 10:15 – 11:00
ora 4 11:05 – 11:50
pauză prânz 11:50-12:30
ora 5 12:30 – 13:15
ora 6 13:20 – 14:05 (supraveghere teme de casă)
ora 7 14:15 – 15:00 

 

supraveghere și participare la activități extra-școlare 15:00 – 17:00 Uhr